Vaše cesta by byla navržena podle vašich individuálních přání.

Každý z malé skupiny může mít jedno. Návštěva soukromé pekárny, návštěva Dnů svobody v Plzni, nacistických bunkrů v Německu, poznávání vinic v Čechách nebo jiných zajímavých míst.