Společnost Empire Tours vznikla v roce 1998 jako agentura pro cestovní ruch v Praze Václava Lojky. Václav Lojka je anglicky a španělsky hovořící průvodce s historickým stupněm zájmu, který se zajímá především o WWII a Svaté říše římské. Společnost Empire Tours byla v roce 2015 doplněna Patrícií Lojkovou a změnili jsme právní formu na společnost s ručením omezeným.

Proč jméno Empire Tours?

Název společnosti pochází ze všech říší, které se rozšířily v České republice. Jednalo se především o nezávislé království, které bylo součástí Posvátné římské říše a později Rakousko-Uherska. Všechny tyto starověké říše zahrnovaly historická území nebo jejich části, které dnes tvoří moderní státy jako Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie. Všechna tato území mají něco společného, ​​všechny tyto země mají něco jiného.